Lodging for
Fenway Park

Kimpton Nine Zero

Kimpton Nine Zero
map pointer icon
90 Tremont St, Boston, MA 02108
2.4 miles
to the ballpark
View on:
Hotels.com logoTripadvisor.com logo
VIEW
MORE